Giới thiệu về bưởi hồ lô tài lộc

Giới thiệu về bưởi hồ lô tài lộc

“Trong 1 dịp tình cờ đi thăm vườn tụi tôi có thấy 1 trái bưởi bị mắc kẹp trên cây, nó vẫn phát triền bình thường mà khi hái xuống mình ăn thử, chất lượng bên trong ăn không khác hơn trái bưởi bình thường hết. Từ chỗ đó tôi nghĩ tạo ra trái bưởi hình
 < 1 2 3